יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 – רבי חסדאי קרשקש

תוכן עניינים

מבוסס על דרשת הפסח לר' חסדאי קרשקש

יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 - רבי חסדאי קרשקש
/