יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 – רבי חסדאי קרשקש

תוכן עניינים

מבוסס על דרשת הפסח לר' חסדאי קרשקש

יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 – רבי חסדאי קרשקש
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:12:10
Rewind 30 Seconds
1X