04. מוחין והארה מבינה ומא"א בחנוכה

תוכן עניינים

כוונת נחל של בינה, דם האדם, ושל נוק.

ביאור מהות הנס ברוחניות, כוונת שעשה ניסים.

ביאור ברחמיך הרבים, יג מידות, ויחוד נוצר חסד לאלפים

סוד זאת חנוכה

 

04. מוחין והארה מבינה ומא"א בחנוכה
Kavannot Moadim

 
Play/Pause Episode
00:00 / 50:13
Rewind 30 Seconds
1X