3. חסדים וגבורות פנימיות וחיצוניות

תוכן עניינים

תשרי בגבורה ניסן בחסד.

שורש הגבורות והדין ולא השלכותיהם.

חזרת בריאת העולם בכל שנה.

פנימיות וחצוניות העולמות מלאכים ונשמות.

ייחוד תדירי וייחוד לפרקים.

 

3. חסדים וגבורות פנימיות וחיצוניות
/