45. תרומה תשע"ח

תוכן עניינים

תמונה אחת שווה אלף מילים – על אריכות הפרשה בבנין המשכן

45. תרומה תשע"ח
/