27. סוכות תשע"ח

תוכן עניינים

ופרוס עלינו סוכת שלום

27. סוכות תשע"ח
/