פרשת תולדות תשע"ז

תוכן עניינים

ויעתר יצחק להויה לנוכח אשתו.

פירוש, הזדווג עם אשתו. וזו היתה תפלתו.

שיח פה