16. לך לך תשע"ז

תוכן עניינים

על רדיקליות לך לך בהמשך לניתוק בראשית על כן יעזוב איש. ועל אשר אראך כדרך למראות אלוהים.

 

16. לך לך תשע"ז
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 12:45
Rewind 30 Seconds
1X