רמז כ”ו הנחות הרמב”ם

תוכן עניינים

קשה להניח שזה מקרה שהרמב”ם הניח הוי”ה
(26) הנחות שמתוכם מוכח מציאות האל?
זה גם יפה ש26 ההנחות מביעים 4 הוכחות. אבל חלק זה כבר אני פחות בטוח שאינו מקרה.

 

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card