רמז כ”ו הנחות הרמב”ם

תוכן עניינים

קשה להניח שזה מקרה שהרמב”ם הניח הוי”ה
(26) הנחות שמתוכם מוכח מציאות האל?
זה גם יפה ש26 ההנחות מביעים 4 הוכחות. אבל חלק זה כבר אני פחות בטוח שאינו מקרה.