שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

251. נאכן ארויפגיין עשרת ימי תשובה איז אפען די וועג שיינט אראפ סוכות

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ג ר’ יואל אשר לאבין שליט”א

00:00 תורה גרויס און קליינגעלט
05:00 אהבה ויראה חו”ג שיוצאים מהבינה
10:38 כל עבודת תשרי לייסד הכללים
17:16 אע”פ שהשורש בעליון כל העבודה הוא בעולם הזה
23:27 בעלות האדם הוא גילויו ולא המצאתו
28:07 חדש ניסן שלכם והחדש תשרי שלי
36:43 דרישה בסדר האותיות
41:54 ממטה למעלה וממעלה למטה
50:45 המפה אותו מפה הדרך משתנה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה