141. זוהר ולקחתם לכם – כל הנקרא בשמי – אמור קד, ויחי רכ

תוכן עניינים

  • אור פנימי ואור מקיף של סוכה ולולב.
  • כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, בכל היצורים אפשר לקרוא שמו.
  • עיקר שמו באדם שנברא בצלם, וענין צלם ודמות זכר ונקבה.
  • ענין אדם שיש לו צלם וצל, שאינו תמונה אלא אדם חי.
  • יציאה מהדין עם חותם המלך
  • ארבעת המינים כמו תפילין כי שם הויה נקרא עליך צורת גוף האדם העליון והתחתון.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card