אכפת

תוכן עניינים

פעם אחת אמר , אילו היה העולם יודע כמה לא אכפת לי כלל לא היו רודפים אותי כלל.

ואף על פי כן, רודפים הם שיהיה איכפת לי.

ואף על פי כן, אכפת לי מכל פירור ופירור בעולם כאילו הוא חלק ליבי ממש.

ואמר, שזה בחינת מה שנאמר “איהו תפיס בכולהו עלמין ולית מאן דתפיס היה”.

(שיחות כחשכה כאורה)

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card