הודאה

תוכן עניינים

ההודאה הוא סוג מסוגי התגובה להיות. ולרוצים ללכת בדרך חיובית, היא ראשונה להם. תיקנו חכמים להתחיל את היום במודה אני, ובברכות הודאה על כל פרטי החיים. אחרי שאנחנו מעמידים את עצמנו כתגובה להיות בהודאה, ניתן ללכת לדרכים אחרות, כמו התגברות, הכרה בחובה, התקדמות, והארה.

אנחנו חייבים חובת הודאה לאישים רבים על מה שיש לנו מהם. להורים על מה שנתנו לנו בתורם ולחברים על שיש לנו מהם ולמורים על שלימדונו מדרכם. ויש מה שיש לנו שאין לנו למי או למה לייחס אותו. שכן אינם נמצאים לנו בזכות מי שהוא. אלה הם הדברים שחייבים אנו בהם בהודאה כלפי הקיום עצמו, הגורל, או האל. מודה אני לפניך.