שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

264. די תורה זוכט א גוטע דרייווער (זוהר אמור מועדים ו)

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ ישראל ברוינשטיין שליט”א

יהי משכורתו שלימה מעם ה’ אלהי ישראל ביאור אגדת הצעת התורה לאומות

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ ישראל ברוינשטיין שליט”א

יהי משכורתו שלימה מעם ה’ אלהי ישראל ביאור אגדת הצעת התורה לאומות

 

 

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה