שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

260. א מענטש ווערט מען נישט געבוירען – תיווך ג’ שיטות בענין הנשמה (זוהר מועדים ד)

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר” אייזיק גראס שליט”א

שיזכה לברכה והצלחה בכל ענייניו וימלא הקב”ה כל משאלות ליבו לטובה

שיעור ד על סדר הזוהר פרשת אמור, והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה

מסיפור הבהמה נגלה על האדם שיש לו תהליך של שבעת ימים ושסופו ירצה ולא סתם.

אדם הוא מה שצריך ליעשות וצריך תיקון ולא נולד כך. בהמה הוא מה שנולד כך.

שיטה הפוכה לכאורה שהנשמה קיימת מששת ימי הבראשית טרם כל הגוף

תיווך הכל על ידי הכתוב השלישי שהנשמה חלק אלוה ממעל והוא לא יכול להתייחס לעולם אלא לה’ עצמו וזהו אדם ובהמה תושיע ה’.

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר” אייזיק גראס שליט”א

שיזכה לברכה והצלחה בכל ענייניו וימלא הקב”ה כל משאלות ליבו לטובה

 

****

לתמיכה בהמשכת השיעורים כסדרם

Membership Levels

או

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה