167. יסודות חובת הזהירות מן הקאראנע הלכה למעשה ובמציאות

שיעור חירום בהלכה למעשה ביסודות המציאות וההלכה בשמירה ממגיפת הקאראנע (יידיש).

מקורות להלכה