136. זוהר כוונת התקיעות – פרשת אמור דף צח עמוד ב

136. זוהר כוונת התקיעות – פרשת אמור דף צח עמוד ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 27:35
 
1X