71. ואתחנן תשע”ח

תוכן עניינים

מתנת חינם ואהבה שאינה תלויה בדבר