שר המשקים ושר האופים

תוכן עניינים

את שר המשקים השיב על כנו כי אינו פשיעה ואת שר האופים תלה כי הוא פשיעה. הרמז לחם מרמז לנגלות התורה שבו הכללים ברורים ואסור לטעות ויין מרמז לנסתרות שבו הטעות הוא מוכרח בסוד אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה וכמו שכתוב בספר הבהיר על פסוק ודרך חיים תוכחת מוסר. וגם כי על פי נסתר עץ החיים כל הטעות והחטא גם כן אמת וכו’

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card