שר המשקים ושר האופים

תוכן עניינים

את שר המשקים השיב על כנו כי אינו פשיעה ואת שר האופים תלה כי הוא פשיעה. הרמז לחם מרמז לנגלות התורה שבו הכללים ברורים ואסור לטעות ויין מרמז לנסתרות שבו הטעות הוא מוכרח בסוד אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה וכמו שכתוב בספר הבהיר על פסוק ודרך חיים תוכחת מוסר. וגם כי על פי נסתר עץ החיים כל הטעות והחטא גם כן אמת וכו’