242. מי הוא הרוצה את השכינה – זוהר לט”ו באב

מבוסס על זוהר תרומה קלד, ב – קלה, א

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
242. מי הוא הרוצה את השכינה - זוהר לט"ו באב
/