אז בכתב אשורית ובלשון מצרית

תוכן עניינים

אז בכתב אשורית. ובלשון עברית. ובדבור מצרית. הנחלת לבת עברית:
לאלף הקדמת בית ביצירת בראשית. כי הוכן מאז למתן קנין ראשית
הקליר מתאר מאיפה התורה הגיעה.
(קדושה ליום א’ של שבועות)
בכדי לתאר את זה. בשפה עכשווית זה היה הולך בערך ככה.
מלובש שטריימל מפולין, גרביים מהונגריה ושפה מגרמניה, הגיע עם רכב מיאפאן והחזיק מיקרופון מאנגליה, ובלשון אמריקאית פתח אנכי הויה אלהיך.
ובלשון המקרא
ה’ מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש
אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה
ה’ בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום.
ואין זה מקרה שהשורה שאחרי זה (וכל המשך הפיוט) מדבר כיצד התורה קדמה לבראשית. כי זה הסיבה שאפשר לתורה להופיע ממצרים וכו’.