אז בכתב אשורית ובלשון מצרית

תוכן עניינים

אז בכתב אשורית. ובלשון עברית. ובדבור מצרית. הנחלת לבת עברית:
לאלף הקדמת בית ביצירת בראשית. כי הוכן מאז למתן קנין ראשית
הקליר מתאר מאיפה התורה הגיעה.
(קדושה ליום א’ של שבועות)
בכדי לתאר את זה. בשפה עכשווית זה היה הולך בערך ככה.
מלובש שטריימל מפולין, גרביים מהונגריה ושפה מגרמניה, הגיע עם רכב מיאפאן והחזיק מיקרופון מאנגליה, ובלשון אמריקאית פתח אנכי הויה אלהיך.
ובלשון המקרא
ה’ מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש
אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה
ה’ בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום.
ואין זה מקרה שהשורה שאחרי זה (וכל המשך הפיוט) מדבר כיצד התורה קדמה לבראשית. כי זה הסיבה שאפשר לתורה להופיע ממצרים וכו’.
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card