שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

248. שופר עליון ושופר תחתון – זוהר לחודש תשרי ו

השיעור לראש השנה הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבום שליט”א

לרגל השמחה בבית הרב

באיחולי ברכות ושפע רב

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה