195. מחדש זיין אן ווערן דעפרעסט – כוונות השופר חלק ב – ערב ראש השנה תשפ”א

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
195. מחדש זיין אן ווערן דעפרעסט - כוונות השופר חלק ב - ערב ראש השנה תשפ"א
/