194. מלך אוהב צדקה ומשפט – ערב ראש השנה תשפ”א

תוכן עניינים