שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

304. שלייפען די שטיין פון הארץ – זוהר נצבים תשפ”ב – זוהר תשרי תשפג ו

השיעור הוקדש על ידי ידידי הגה”ח ר’ חיים שליט”א

לחיים טובים יכתבו אלהים חיים עם כל בני ביתו

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה