304. שלייפען די שטיין פון הארץ – זוהר נצבים תשפ”ב – זוהר תשרי תשפג ו

השיעור הוקדש על ידי ידידי הגה”ח ר’ חיים שליט”א

לחיים טובים יכתבו אלהים חיים עם כל בני ביתו

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
304. שלייפען די שטיין פון הארץ - זוהר נצבים תשפ"ב - זוהר תשרי תשפג ו
/