שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

303. די וועלט איז נישט שלעכט און נישט משוגע – זוהר כי תבא תשפ”ב – זוהר תשרי תשפ”ג ה

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף באנדא שליט”א

יזכה לחיים טובים ארוכים ולשלום וכל ברכות השנה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה