שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

245. ובמדבר אשר ראית – זוהר לחודש תשרי ג

השיעור לפרשת שופטים הוקדש על ידי
ידידי הרה”ג ר’ מרדכי בערגער שליט”א
ראש בית דין גבעת המורה
לרגל נישואי בנו אלימלך שיחי’
עם בת הרב אליהו אהרן טייטלבוים שליט”א
יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה’ בידו יצלח

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card