שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

380. האחדות במקום הבסיסי יותר – אין בין אדר א’ לאדר ב – זוהר תצוה פורים קטן תשפ”ד

האחדות במקום הבסיסי יותר – אין בין אדר א’ לאדר ב – זוהר תצוה פורים קטן תשפ”ד

מראי מקומות

מאור עינים פרשת תרומה –

https://www.sefaria.org.il/Me’or_Einayim%2C_Terumah.1?lang=he&with=all&lang2=he

סוד ישרים פורים אות ב, ג –
https://www.sefaria.org.il/Sod_Yesharim%2C_Purim.2?lang=he&with=Navigation&lang2=he

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה