מזל חודש העיבור

תוכן עניינים

יש כל מיני חקירות באחרונים אודות חודש העיבור לפי המזלות שדורשים בהם בפרט מזל אדר דגים, אם כן מה דין חודש העיבור איזה מזל יש לו, ויש כל מיני המצאות ופלפולים ומדרשים יפים כמו שחודש הי”ג מראה את ישראל האחד שלמעלה מן המזל וכדומה. (עי’ יערות דבש קדושת לוי מגלה עמוקות בני יששכר)
אבל כל החקירה לא מתחילה שהרי י”ב המזלות הם ענין אסטרולוגי התלוי בכניסת החמה בגבול אותם י”ב מזלות, אם כן הם תופעה שמשית ולא ירחית כלל, ולפיכך הרי מעברים את החודש בכדי שחודשי הלבנה יתאימו פחות או יותר לחודשי המזלות. ומה שייך בכלל לדון על מזל החודש הי”ג.
אלא שאצל כמה מפרשים כבר נשכח שמזל הוא ענין אסטרולוגי ודורשים בו אסוציאציות כאילו היה מסורת מדרשית ויצא הבלבול הזה (אכן מדרשים כאלה יש להם היסטוריה עתיקה המדרש כבר דורש מזל מאזנים על תשרי וכו’, אבל זה אינו לומר שדין חודש תשרי תלוי במזל מאזניים אינו אלא רמז שמתאים ברוב השנים בערך).
ושוב מצאתי שכ”כ בפירוש רס”ג בפירושו לספר יצירה