שער הכוונות פסח שיעור 9

תוכן עניינים

סוד בימים ההם בזמן הזה, וסדר הדילוג בליל פסח והחזרה בספירת העומר