שער הכוונות פסח שיעור 8

תוכן עניינים

סוד מלך אלהים על גוים

וסוד בני בכורי ישראל