שער הכוונות פסח שיעור 8

תוכן עניינים

סוד מלך אלהים על גוים

וסוד בני בכורי ישראל

 

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
שער הכוונות פסח שיעור 8
/