שער הכוונות פסח שיעור 13

תוכן עניינים

סוד רחל ולאה בפסח

וכוונת אכילת מרור

ובענין מדרש ומנהג

 

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
שער הכוונות פסח שיעור 13
/