שער הכוונות פסח שיעור 13

תוכן עניינים

סוד רחל ולאה בפסח

וכוונת אכילת מרור

ובענין מדרש ומנהג