שער הכוונות פסח שיעור 12

תוכן עניינים

כוונת אכילת מצה בקטנות וגדלות וסוד ה”א לחמא עניא

בשער הכוונות דרוש ו ודרוש ד

https://drive.google.com/…/1mHHDGGjy5t2V5zD958YYLQmi3k…/view