שער הכוונות פסח שיעור 11

תוכן עניינים

ד’ מדרגות המוחין של ליל פסח

וכוונת ארבע כוסות

 

 

שני מדרגות או”א עילאין וישסו”ת. שכל אחד מהם יש ב’ מדרגות קטנות וגדלות הרי 4 מדרגות. וכל אחד מאלה יש בו חו”ב חו”ג הרי 16 מדרגות. וכל אחד מאלה יש במוחין דאבא ומוחין דאמא הרי 32 מדרגות. וכל אחד מאלה יש בו מוח ולבוש הרי 64

ביאור ההבדל בין קטנות א’ לקטנות ב

וביאור חילוף אכדטם

ביאור ההבדל בין מצה חכמה ויין בינה

ביאור כוונת אחיזת הכוס, הכוס עצמו, והדיבור והכוונה הנאמר על הכוס

טבלאות להבנת הכוונות

https://drive.google.com/drive/folders/11pt5zQ_f58-Jmfafodin4lELEOpq3aiA

 

 

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card