שער הכוונות פסח שיעור 11

תוכן עניינים

ד’ מדרגות המוחין של ליל פסח

וכוונת ארבע כוסות

 

 

שני מדרגות או”א עילאין וישסו”ת. שכל אחד מהם יש ב’ מדרגות קטנות וגדלות הרי 4 מדרגות. וכל אחד מאלה יש בו חו”ב חו”ג הרי 16 מדרגות. וכל אחד מאלה יש במוחין דאבא ומוחין דאמא הרי 32 מדרגות. וכל אחד מאלה יש בו מוח ולבוש הרי 64

ביאור ההבדל בין קטנות א’ לקטנות ב

וביאור חילוף אכדטם

ביאור ההבדל בין מצה חכמה ויין בינה

ביאור כוונת אחיזת הכוס, הכוס עצמו, והדיבור והכוונה הנאמר על הכוס

טבלאות להבנת הכוונות

https://drive.google.com/drive/folders/11pt5zQ_f58-Jmfafodin4lELEOpq3aiA