שער הכוונות פסח שיעור 10

תוכן עניינים

ג’ בחינות בדילוג ליל פסח

וסוד הכוונה מסטרא דלעילא בדרך מנוחה