שער הכוונות פסח שיעור 1

תוכן עניינים

הקדמה כללית לכוונות

וסוד מעשה דיבור כוונה מחשבה רעותא