שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

281. די עדיקשין פון חמץ און די כוונה פון דער סדר – זוהר ערב פסח תשפב

השיעור הזה נדבת ידידי היקר ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א המלמדנו סודות הנרצה כל ימות השנה

שיעור הדרכה על פי דרכי הזוהר לפסח ובו כמה נקודות יקרות,

בענין איוב ולא להיות צדיק הרבה

ובענין סושאל מידיא אדיקשין

ובענין זריזות וחפזון וסיפור מהרה”ק מרוזי’ן

ואיך לשמוח בפסח ולא להתעצבן על הכל.

ורמז אחד מי יודע ועוד רמזים יקרים

השיעור הזה נדבת ידידי היקר ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א המלמדנו סודות הנרצה כל ימות השנה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה