281. די עדיקשין פון חמץ און די כוונה פון דער סדר – זוהר ערב פסח תשפב

שיעור הדרכה על פי דרכי הזוהר לפסח ובו כמה נקודות יקרות,

בענין איוב ולא להיות צדיק הרבה

ובענין סושאל מידיא אדיקשין

ובענין זריזות וחפזון וסיפור מהרה”ק מרוזי’ן

ואיך לשמוח בפסח ולא להתעצבן על הכל.

ורמז אחד מי יודע ועוד רמזים יקרים

השיעור הזה נדבת ידידי היקר ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א המלמדנו סודות הנרצה כל ימות השנה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
281. די עדיקשין פון חמץ און די כוונה פון דער סדר - זוהר ערב פסח תשפב
/