סוד המנהג שאין מתערבים בפסח

תוכן עניינים

סוד המנהג שלא לאכול אצל אחרים בפסח הוא שיש תרופות רוחניות שאין לשתף אותם עם הזולת ואינם יכולים להיפעל אלא בהתבודדות גמורה.
ומכל מקום אין זה אלא בתחילת העבודה כי בסופה דווקא מדרגת היחידה כוללת הכל ואינה מתבודדת ולפיכך נהגו בדווקא להתערב באחרון של פסח.
×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card