והמשכילים יזהירו 27: זוהר דרשת שבת הגדול תשפ”א

תוכן עניינים