מקורות לימוד לל”ג בעומר

תוכן עניינים

הלכה ומנהג

אנציקלופדיה תלמודית כרך ל”ה ערך ל”ג בעומר

דרוש ומחשבה

צרור המור ויקרא כג, טו

מהר”לנתיבת עולם נתיב התורה פרק י”ב

של”ה –  מסכת פסחים מצה עשירה אות פ”ב

חתם סופרשו”ת חתם סופר יו”ד סימן רל”ג (שאסור לקבוע מועד חדש וקביעת מקום חוץ ירושלים וטעם לג בעומר על פי פשט התחלת ירידת המן ועל פי סוד)

קבלה

זוהר

  • מיום פסח שני יוצא כרוז – רעיא מהימנא מצות פסח שני, זוהר חלק ג קנב, ב ( אינו עוסק בפירוש בל”ג בעומר אבל הרבה ספרי חסידות קישרו הענין עי’ עבודת ישראל וזרע קודש להלן)

אריז”ל

חסידות

כללי

חב”ד

ברסלב

פשיסחא

סדרי לימוד שירה ותפלה

ספר הילולא רבא – ליוורנו תקע”ט

שירי ופיוטי ל”ג בעומר – אתר התפלה והפיוט

מסע מירון – בצלאל לנדוי (שירים תפלות לימודים ומחקרים)

מחקרים

הפסקת אבלות הספירה בל”ג בעומר ופסקו תלמידי רבי עקיבא למות.

פטירת או שמחת רשב”י בל”ג בעומר

על שירי השבח לרשב”י

מירון והעליה לציון הרשב”י

אנציקלופדיות וליקוטים

ויקיפדיה – ל”ג בעומר

אספקלריא – ל”ג בעומר (מקור אחד בלבד)

אוצר המועדים ל”ג בעומר – עוז והדר

[תיקייה עם המקורות המלאים]

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card