התחדשות התורה על ידי ר’ עקיבא ורשב”י בל”ג בעומר – שיעור