ויזנב בך כל הנחשלים אחריך

תוכן עניינים

ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע.
עמלק מנצל את חולשת וחסרון אויביו, ולכן דינו מחייה מוחלטת.
וצריך להעמיק מהו עומק הבעיה לנצל חולשת אחרים. כי וודאי זהו דרך המלחמה להתגבר על החולשה. גם נקרא הנחש המן בעל לשון הרע, ומה גרוע בלדעת את הרוע שהאנשים על האמת?
דע, כי כל אדם יש לו חולשה מיוחדת פרטית, והוא יודע את זה, אבל אינו יכול להתגבר על זה, כי זה מובנה במהות היותו אדם. וזה המקום של החולשה שם מתגלה בו האלהות, וזה בהכרח, לכן יש החולשה הזו.
החסרון הזה הולך אתך תמיד, תדע להזהר ממנו וגם להשתמש בו. ולשמור אותו בסוד, לא לתת למציאותו לשבור את קיומך, כי זוהי מיתה גמורה. לכן לרוב אין מי שיודע מהו החולשה שלי. ואם מבזים אותי על חולשות שנראות על פני השטח אין זה פוגע בי מאומה כי אין השונא מכוון בכלל אל החסרון האמיתי שלי.. לכן במשל כל האומות השונאים לישראל שונאים אותו על חינם, כי טוענים כל מיני טענות עלי אבל זה לא הטענה הנכונה.. אני לבדי יודע את הטענה הנכונה עלי.
אבל לפעמים מגיע רשע ערום חכם כעמלק. שיודע לכוון בדיוק את הנקודה הרגישה העמוקה שבה נמצא החסרון שלי. זהו רשע כה מרושע שקשה להימלט ממנו. כאשר עמלק נלחם עם ישראל הוא לא אומר שטויות של אנטישמים שאנחנו אוהבים כסף או מה, הוא מכוון בדיוק אל החסרון או הרוע הפרטי המיוחד שלנו, ושם פוגע מכה אנושה. אמרו חזל לוקח מילות וזורק כלפי מעלה. ומה נענה לו שאין לנו מילות? יש לנו, וזה בעיה באמת. אבל שם חותם הויה בנו.
זה כבר פשע מלחמה ממש. כי לרקוד על הדם של נקודת החולשה זה כמו מי שמשתמש בחולשה אנושית של רחמי אב על הבן, כמי ששם את בן האויב לפניו כמגן אנושי. כי מתוך זה המקום של החולשה נובע גם כל הטוב והחסד והרחמים שבעולם. לכן עמלק שמנצל את זה נחשב המנגד האולטימטיבי לכל טוב. מצטייר הוא אולי בערמומיותו כרודף אמת ומגלה את החולשה, אבל בזה הוא הורס את הכל.
יתירה מזו, מקום החולשה הפרטית של כל אחד הוא הוא מקום השראת האלהות בתוכו. שאין האלהות שורה אלא במקום פנוי ומופנה אליו. ולא ראיתם כל תמונה כתיב. אין השכונה שורה אלא באין. ועמלק מנסה לבטל מקום זה, הרי יד על כס יה מלחמה להויה בעמלק מדור דור.