שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

261. נר חנוכה מצילה מדכאון גיהנום של שלג – זוהר לחנוכה (זוהר מועדים ה)

ביאור הגיהנום של הקיץ והגיהנום של החורף בעולם הזה

היהודי אינו מפחד מהגיהנום לפי שהוא מוגן במצוות גופו לבושיו ביתו הגנה כפולה

חידוש הזוהר להוסיף נר חנוכה ומזוזה

השביעי הוא היום והשמיני הוא הלילה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה