261. נר חנוכה מצילה מדכאון גיהנום של שלג – זוהר לחנוכה (זוהר מועדים ה)

ביאור הגיהנום של הקיץ והגיהנום של החורף בעולם הזה

היהודי אינו מפחד מהגיהנום לפי שהוא מוגן במצוות גופו לבושיו ביתו הגנה כפולה

חידוש הזוהר להוסיף נר חנוכה ומזוזה

השביעי הוא היום והשמיני הוא הלילה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
261. נר חנוכה מצילה מדכאון גיהנום של שלג - זוהר לחנוכה (זוהר מועדים ה)
/