רמזי פגם התקשורת בנה”י ושוק

תוכן עניינים

המקובלים מדברים אודות פגם שנעשה בנה”י מן ותקע כף ירך יעקב עד היום הזה. וכל מיני תיקונים או נסיונות תיקון לכך כמו חנוכה ועד משיח.
משמעות הדבר שיש בכל דבר חכמה, יצירתיות, ותקשורת. בערך כללי, בראשית נח היתה יצירת העולם והעמדת חוקיו, חב”ד. האבות היו יצירת מערכת ערכים, חג”ת. אחרי כל זה עוד צריך לספר את הבשורה, להביא את הכל לקומוניקציה עם העולם, נה”י. ופה משהו נתקע תמיד. ותקע כף ירך יעקב. אנו לא ממש יודעים איך לשווק את הערכים שהבינו בראש ובלב שייכנסו לשוק.
כולם מתלוננים על האינטרנט שנעשה עיקר פרנסתו מן הפרסומת וכל מיני עיוותים הנובעים מכך. אבל כאשר חושבים על זה הגיוני מאד שזו תהיה המודל העיסקי שלו. החידוש של דור המחשבים ועכ”פ האינטרנט הוא בעיקר בתקשורת. בהמצאת דרכים חדשים להתקשר. מובן מאד שהריווח של זה לא יהיה בהמצאת דברים ממש, זה כבר היה במהפכה התעשייתית. ולכן העשירים של המהפכה התעשייתית אכן צמחו מיצירת דברים ממשיים. אבל טכנולוגיה שכל חידושה הוא בתקשורת בוודאי שהעשירים שלו יתעשרו מיצירת יותר תקשורת, או במילים אחרות פרסומת.
והרי זה דבר מוסכם שכל חפץ גם אם הוא הכי טוב הוא צריך פרסומת. ומי שחושב אחרת אינו אלא משקר את עצמו או מין פרסומאי מוסווה כזה. ככה עובדים הדברים. וכולנו למדנו טוב מאד איך לעשות דברים כשהם לעצמם אבל לשווק אותם זו כבר חכמה אחרת ומשום מה שרו של עשו תמיד משתלט עליו. כאילו זה מובן שישתלט עליו כי זה במהות דבר יורת חיצוני לכאורה לכן יש בו יותר אחיזת החיצונים. אבל מה נעשה וגם האמת לאמיתו צריך לשיווק. וגם המשיח הכי גדול צריך אליהו הנביא לבשר את ביאתו. ובפועל שולטת התקשורת גם על המוצר עצמו כי אין דבר אחר המביא דברים לתודעת אנשים.
הבעיה הזו בתקשורת הוא כל הבעיה שלנו כל הזמן. אני לא יודע איך אמורים לעבור על הגשר הזה ולקשר את הפרסומת לאמת. אני רק יודע שאי אפשר להתעלם מן הנה”י כי עליו עומד הכל. וגם אי אפשר לתת לו לעמוד לגמרי בפני עצמו כי זהו ממש הסטרא אחרא בעצמו הכל פרסומת ולא מוכר כלום.. אבל כאשר מוכר משהו צריך סוג של עזות שלא יהיה בו צניעות מזויפת וידליק נר חנוכה בחוץ, עם כל השטורעם כפי שהרבי מחב”ד אוהב לומר. אפשר הוא היה מיחידים שהבינו שבלי תעמולה לא הולך שום דבר ועם תעמולה הולך הכל. שוב יש פה באמת את הבעיה של משיח שקר כי אפשר באותו דרך לבסס שקר כמו אמת. אבל עדיין זה לא אומר שלא צריכים משיח. משיח לשון שיחה. שיודע לתקשר.
ובקיצור הרמזים תבינו לבד עד שתכלה רגל מן השוק בשיווק שזה מקום השוק נה”י ובכללות חנוכה מייצג של של יציאה של דברי התורה אל החוץ כמו שהחשמונאים עצמם או בימיהם עשו מהתורה משהו נחשב שאפילו היונים רצו לקרוא התורה בתרגומה וכמה התגיירו וכו’. ובזוהר קורא לתמכין דאורייתא נצח והוד כלומר מי שמביא את הכסף לתורה הוא בגלל שהשיווק עבד עליו והוא מעריך את הכולל אפילו שלא לומד בו. זה המצב של הנה”י שקשה מאד לקשר אותם לת”ח האמתיים שלא יודעים שיווק. וביאת המשיח בכל נקודה הוא כשיודע לשווק את האמת בלי לוותר על השיווק וגם בלי לוותר על האמת. נצח והוד יניקת נביאים שיודעים גם רטוריקה ניב שפתיים וגם אמת שנקראו נביאי האמת והצדק.
נצח והוד נקראים ניסים. ניסים זה כמו הכלי תקשורת של הקב”ה כשרוצה לעשות מם ויראלי הוא עושה נס כמו קריעת ים סוף. זה לא אמת כי מה זה השטויות האלה ומה משנה אבל זה שיווק..