(ד) מקורות לימוד לחנוכה: מדרש

תוכן עניינים

מדרשים הנוסדים על חנוכה

אזכורי חנוכה במדרשים

אזכורי מלכות יון וגזרותיהם במדרשים

אזכורי חשמונאים ומלכותם