(ג) מקורות לימוד לחנוכה: אמוראים (תלמוד בבלי וירושלמי)

תוכן עניינים

א. סוגית מסכת שבת העיקרית

ב.

ג.

 

מסכת סופרים פרק כ