297. קומיוניקיישין סקילס פאר אבלות החורבן – זוהר איכה תשפ”ב

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי

הרה”ח ר’ יואל שטיינברג שליט”א

לרגל הגעת בתו סימא למדרגת ג’ שהוא י”ב

רוב הצלחה נחת וברכה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
297. קומיוניקיישין סקילס פאר אבלות החורבן - זוהר איכה תשפ"ב
/