שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

297. קומיוניקיישין סקילס פאר אבלות החורבן – זוהר איכה תשפ”ב

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי

הרה”ח ר’ יואל שטיינברג שליט”א

לרגל הגעת בתו סימא למדרגת ג’ שהוא י”ב

רוב הצלחה נחת וברכה

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי

הרה”ח ר’ יואל שטיינברג שליט”א

לרגל הגעת בתו סימא למדרגת ג’ שהוא י”ב

רוב הצלחה נחת וברכה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה