סוד החורבן

תוכן עניינים

ענין האבלות שאין לו פה לדבר, ישב בדד וידם היינו שנוגע בבחי’ מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור שאי אפשר לדבר בה. שא’ מן הפירושים ברז”ל ע”ז משל למלך שבנה פלטרין על האשפה אין רצונו של מלך שיזכירו שמו על האשפה. היינו כי התוהו שקודם לעולם, שהוא בעצם מצב החורבן, שהוא בעצם מצב האלקות שטרם הבריאה, במקום שאי אפשר להשיג ולדבר, הוא המקום שאליו חוזרים בכל חורבן, שהוא סילוק השכינה ממקום אפשריות ההשגה וההגבלה. ועיקר הסוד הוא שהמלך רוצה לבנות הפלטין שלו דווקא על האשפה, היינו על התוהו והחורבן, דווקא במקום הזה, והוא הקדמת הג’ שבועות וט”ב לאלול וימים נוראים שבהם עוסקים בתשובה ועולם התיקון. וזהו סוד הגנוז בימים אלה שהוא שמחה למעלה מן המשוער והפכתי אבלם לששון וניחמתים ושימחתים מיגונם דייקא. כי תוהו למעלה בהרבה מתיקון וכו’.

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card