ר”ה יוה”כ סוכות שמע”צ

תוכן עניינים

השיבנו אבינו לתורתך, זה ראש השנה.
וקרבנו מלכנו לעבודתך, זה יום הכיפורים.
והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זה סוכות.
ברוך אתה ה’ הרוצה בתשובה, זה שמיני עצרת.