שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

285. האב ליב ליב צו האבן – זוהר אמור תשפב

הוקדש על ידי ידידי
הרה”ח ר’ דוד ברוינשטיין שליט”א
לכבוד שמחת לידת בנו למזל טוב
יה”ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך הרחבת הדעת

הוקדש על ידי ידידי
הרה”ח ר’ דוד ברוינשטיין שליט”א
לכבוד שמחת לידת בנו למזל טוב
יה”ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך הרחבת הדעת

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה