285. האב ליב ליב צו האבן – זוהר אמור תשפב

הוקדש על ידי ידידי
הרה”ח ר’ דוד ברוינשטיין שליט”א
לכבוד שמחת לידת בנו למזל טוב
יה”ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך הרחבת הדעת

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
285. האב ליב ליב צו האבן - זוהר אמור תשפב
/