287. ר’ שאול אלתר נגד גור – זוהר בחקותי תשפ”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
287. ר' שאול אלתר נגד גור - זוהר בחקותי תשפ"ב
/